donderdag 18 april 2013

Bidden op blote voeten


Met vereende krachten halen we alle stoelen uit de kerk. Twee rijen aan beide zijden blijven en de rest is lege ruimte. Vier danseressen komen binnen en doen hun schoenen en sokken uit en proberen de vloer. Het moet voor onze kerkvloer een heel nieuwe sensatie zijn: ik denk niet dat hier ooit eerder is gedanst. Er wordt een kandelaar in het midden gezet met helder gele kaarsen, het middelpunt van de dans. Straks cirkelen de danseressen rond het licht zoals de aarde rond de zon.

Het thema van de avond is ‘groei’. Hier in deze lege ruimte gaat iets groeien, iets leven. Woorden, beelden, muziek en dans brengen het thema tot leven.

Groei heeft  ruimte nodig. Er kan pas iets nieuw groeien als er ruimte is. De lege ruimte in onze kerk is bijna symbolisch.

Nieuw zaad wortelt het diepst op de plaatsen die het leegst zijn.
C.P. Estés

Gedichten vullen de lege ruimte met woorden, schilderijen vullen het met kleur. Muziek vult de ruimte met klank en de danseressen vullen het met beweging. Een lied van Huub Oosterhuis klinkt. De bewegingen zijn één met de tekst en één met de muziek. “Wek mijn zachtheid weer”. De bewegingen zijn zacht, vloeiend en sprekend. Het lichaam spreekt geloofstaal. Deze dansgroep heet ‘Levensdansen’ en zij dansen het leven: angst en vertrouwen, verdriet en vreugde. Zo kan een mens zelf een lied worden, een gebed.

dansgroep Levensdansen, foto: AF Hiemstra

In onze kerk zie je meestal maar heel weinig gebaren en weinig beweging. We zitten of staan, we luisteren en kijken ... maar bewegen doen we niet. Er gebeurt veel in ons hoofd en ons hart ... maar onze armen en benen gebruiken we niet. Voor veel mensen is de combinatie van kerk en dans onbestaanbaar. Maar als ik deze danseressen zie dansen, zie ik hoe het ook kan zijn: een mens die met hart en ziel én lijf en leden gelooft.

Aan het einde van de avond mag wie wil mee dansen. Aanvankelijk is er wat aarzeling, maar al gauw groeit de kring en dansen we samen rond het licht. Zo groeit iets nieuws: bidden met je voeten, bidden met je hele lichaam en bidden met beweging.

Dance, dance, wherever you may be
I am the lord of the dance, said he
And I lead you all, wherever you may be 
I am the life that will never, never die
I'll live in you if you'll live in me
I am the Lord of the dance, said he