donderdag 6 november 2014

Bezield verband

De glas-in-lood-ramen van onze kerk lichten vrolijk op in het donker van de stad. De lichten branden en de deuren staan wijd open. Binnen zijn tafels gedekt met witte kleden en grote kandelaren. Vrolijk flakkeren de vlammen op de kaarsen . Het is onze kerk, maar toch anders. Want in Almelo is iets nieuws opgericht: ‘De Nieuwe Liefde’, en dat vindt plaats in ons kerkgebouw. Dit initiatief is naar Amsterdams voorbeeld, begonnen door Huub Oosterhuis. De Nieuwe Liefde is een centrum voor debat, bezinning en poëzie, een huis voor ‘bezield verband’, zoals ze op hun site schrijven.We hebben vanavond een filosoof in ons midden: Klaas Rozemond van de V.U. geeft een inleiding over het geluk en hoe je dat kunt vinden. Hij heeft zich verdiept in het epicurisme, een filosofie van de soberheid en de eenvoud. Het antwoord op de vraag hoe je gelukkig kunt worden, is voor de filosoof Epicurus: weinig begeerten nastreven. Want alle dingen die we hebben en willen, maken ons nu juist niet gelukkig. Pas als we eenvoudig en sober leven, zullen we het geluk vinden.

Deze filosofie staat op gespannen voet met onze maatschappij. Wat  daar zijn de ‘begeerten’  steeds uitgebreider, en ze moeten zelfs voortdurend toenemen om de economie draaiend te houden. Mensen willen steeds meer, en dus zijn ze nooit gelukkig. Rozemond betoogt dat dieren weinig wensen hebben. Als die bevredigd zijn, zijn ze tevreden. Daarom kunnen dieren ook zo heerlijk helemaal niks doen, dat kunnen mensen niet.

Na de inleiding is er pianospel van de gebroeders Blaak. Het lijkt of het vanzelf gaat, maar wat is daar een oefening voor nodig. De prachtige muziek geeft ons hoofd even rust en ontspanning. In de discussie daarna wordt het luisteren naar muziek genoemd als een manier om geluk te vinden. Maar zo mooi muziek kunnen maken, dat heeft met een groot verlangen te maken. Het kost tijd, aandacht en geld. En daar komt de ‘begeerte’ weer om de hoek kijken. Is de basis van veel dingen niet een verlangen? Dat is een drijfveer om iets te bereiken, waar te maken. Zou een wereld zonder begeerten niet een heel kale wereld worden?

Natuurlijk is er verschil tussen begeerte naar bezit en het verlangen iets te kunnen. Tegelijk heb je voor zulk mooi pianospel wel een goed instrument nodig. Ik begrijp het principe van het epicurisme wel, maar de verlangens van mensen kunnen ook tot heel mooie dingen en intense ervaringen leiden.

In deze tijd is het leven druk, er komt veel op ons af en we willen veel. Deze avond over het epicurisme zet aan het denken over wat geluk is en hoe je het kunt bereiken. Misschien worden we gelukkiger als we minder willen en hoeven.

Dan is het tijd voor een maaltijd. Ik zit aan tafel met allemaal onbekenden uit mijn nieuwe stad en het is leuk om zo met elkaar in gesprek te zijn. Water en brood was ook genoeg geweest, maar wij genieten van een heerlijke warme maaltijd. Deze avond is zeker iets van ‘bezield verband’; deze plek een huis van bezinning en van samenzijn. En al wordt het niet door een kerk georganiseerd - alleen maar in het kerkgebouw - wat mij betreft is dát waar het om gaat bij religie: bezield verband!

Op de facebookpagina van De Nieuwe Liefde Almelo kunt u meer lezen, ook over de volgende keer op 15 november. Prof. dr. Anne van der Meiden en kleinkunstgroep Nota Bene zijn dan te gast en het is weer mogelijk mee te eten. Van harte aanbevolen!