donderdag 20 juli 2017

Soms wil je ergens blijven

Soms wil je ergens blijven. Bijvoorbeeld 's morgens als de wekker gaat of als je pauze hebt en lekker buiten in het zon thee drinkt. Maar je moet op een gegeven moment je bed uit of weer achter je computer aan het werk.Dat gevoel van ergens willen blijven heb ik hier altijd, in het klooster van Taizé. Op deze heuvel vind ik rust en inspiratie en ervaar ik verbondenheid met velen over de hele wereld. Het ritme van de vieringen in de kerk, tijd voor bezinning én gezelligheid, het gezamenlijke eten en werken: dit alles doet goed. Die sfeer van gastvrijheid, van openheid, van vrede en verbondenheid wil ik niet kwijt. Maar hier blijven gaat niet: ik heb ook een ander leven elders.

De monniken die zich aan deze gemeenschap verbonden hebben, blijven. Je neigt er dan toe een beetje jaloers op hen te worden. Maar ik realiseer mij dat zij het leven hier misschien ook wel zo ervaren als ik mijn leven thuis: te druk, te veel verantwoordelijkheid, stress en onrust. Want al die duizenden gasten elke week weer, dat zal voor de broeders een hele opgave zijn. Waar ik gast ben en juist weinig verantwoordelijkheid heb, hebben de zij de hele last van verantwoordelijkheid en werk op hun schouders.

Kloosters zijn van oudsher gastvrije plekken waar de broeders of zusters gasten opnemen en laten delen in hun wijze van leven. Maar wie zelf intreedt, krijgt ook medeverantwoordelijkheid. Dankzij deze mensen die de gemeenschap dragen, kunnen wij als gasten een week tot onszelf komen en ons bezinnen op ons leven en onze keuzes.Hier wil ik blijven. Die sfeer van rust en inspiratie wil ik niet kwijt. Maar ik hoef dat ook niet kwijt te raken. De broeders moedigen ons aan om iets van die sfeer en de kracht van hier méé te nemen naar huis. De Geest van Taizé is zo nodig!

We zingen deze week vaak het lied met de tekst van broeder Roger:

Heureux qui s’abandonne à toi, ô Dieu, dans la confiance du cœur.
Tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde.

Gelukkig wie zich op U verlaat, o God, met een hart vol vertrouwen.
U bewaart ons bij vreugde, eenvoud en barmhartigheid

Het is de bedoeling dat wij vanuit ons geraakt worden aan de slag gaan op onze eigen plek in de wereld: ons gezin, ons werk, onze stad. Dit jaar lezen we voorstellen voor het bewandelen van wegen van hoop in de jaarbrief van de prior, broeder Aloīs:

"Hoe kunnen we door middel van een eenvoudige en overzichtelijke levensstijl bijdragen om de strijd aan te gaan tegen ecologische milieurampen en opwarming van de aarde en in een grotere harmonie met de schepping leven? Deze strijd is niet alleen de verantwoordelijkheid van de nationale leiders, maar van iedereen.
Moslims en christenen kunnen samen zoeken naar praktische manieren om samen te getuigen van vrede en om alle geweld uit naam van God te verwerpen.
Onder de Europeanen zelf, maar ook in het contact met vluchtelingen, zijn vriendschap en wederzijdse steun de enige weg naar vrede."


Het is niet de bedoeling om op deze heuvel  in Taizé te blijven zingen, of om alleen maar thee te drinken in zon. Er is genoeg te doen!!