zaterdag 8 juli 2017

Veelkleurige gemeenschap

Het loopt al tegen middernacht. Buiten is het koud en donker, maar binnen in de kerk van Taizé is het warm en er brandt licht. Er wordt gezongen. De gebedsdienst is al lang afgelopen en de broeders zijn al lang naar bed. Maar jongeren zijn in de kerk blijven zitten en zingen door. Heel zacht, vierstemmig. Soma à capella, soms met een gitaar. Anderen zitten ondertussen te lezen, kaartjes te schrijven, hun dagboek bij te houden of ze zitten stil met  hun ogen dicht. Er heerst een bijzondere sfeer, daar bij nacht in de kerk.

Mooi vind ik dat hoe jongeren uit eigen beweging het lied van de broeders overnemen en dóór zingen. Helemaal als je bedenkt hoe ongewoon dit in hun dagelijks leven zal zijn: zingen en dan nog wel in een kerk.

Hier in Taizé worden jongeren opgenomen in die beweging van zingen en bidden, in deze sfeer van stilte en meditatief gezang. Voor de meesten van hen zal een klooster iets onbekends zijn. Maar hier ervaren zij iets wezenlijks daarvan en inde week dat ze hier zijn worden ze daarin meegenomen.


Steeds gaan er weer jongeren naar buiten en komen anderen weer binnen. Zij voegen hun stem weer in het koor en zo gaat de muziek verder. Soms sterft het lied langzaam weg en is het een poosje helemaal stil. Tot één van hen, aarzelend soms, een lied inzet. Zachtjes gaan dan ook anderen in en het lied  zwelt weer aan.

Op andere momenten zitten ze niet zingend in de kerk, maar doen ze buiten een spel of zitten ze op een muurtje met elkaar te praten. Eerst veilig met mensen die je kent, maar gaande weg ook met jongeren uit andere groepen of andere landen. Want als je samen de afwas doet , wc's schoonmaakt en samen in gesprek gaat over levensvragen, ontstaat er vanzelf contact.

Het is mooi om te merken hoe jongeren hier ook een andere kant van zichzelf durven laten zien. Niet alleen een stoere of modieuze, maar ook een kwetsbare kant. Regelmatig zie je jongeren elkaar troosten als een van hen in tranen is.

Op een van de wc-deuren lees ik de volgende tekst: 'Taizé is zo bijzonder omdat de mensen hier er niks om geven hoe je gekleed bent, zij geven er zelfs niet om hoe ze zélf gekleed zijn'. Een ander heeft er onder gezet: 'so true!'. Hier in Taizé, is het anders dan in het 'normale' leven niet zo belangrijk hoe je er uit ziet. Zo ervaren jongeren kennelijk een stuk ontspanning.

Er wordt ook gepraat over serieuze dingen. Uit een van de barakken komt net een groep naar buiten. Onder leiding van een broeder hebben ze gepraat over solidariteit. Ze hebben een grote boom getekend, de boom van de solidariteit, en in de takken geschreven wat voor hen in hun leven solidariteit betekent. Er staat bijvoorbeeld: 'Er zijn voor mensen die alleen zijn', 'Aandacht geven aan wat er om me heen gebeurt', en 'Vaker met mijn opa en oma praten', 'Dagelijks solidair zijn zal de anderen veranderen, maar vooral jou zelf'.


Humor is er ook. Drie jongeren zitten op het pad. Ze hebben een stuk karton in hun hand. Zij vragen mij om mijn mooiste glimlach. Als ik die geef, draaien ze de bordjes om: 10 punten! Bij de thee geven enkele anderen 'free hugs'. Verderop leren ze elkaar koorddansen op een band gespannen tussen twee bomen. Anderen zingen samen bij een ukulele.

Al die jongeren van over de hele wereld: hun omstandigheden en levens zo verschillend. Maar deze week zijn zij verbonden tot een veelkleurige gemeenschap van mensen in hun kracht én kwetsbaarheid. Dat die ervaring met hen mee mag gaan en hen mag vormen tot wereldmensen met begrip en respect voor elkaar!